Flygrädsla - bota din aviofobi med KBT-behandling

Vi kan bota flygrädsla:

 • Leg. psykolog och KBT-behandling
 • Kostnadsfri telefonintervju á 60-90 min
 • 1 besök á 120 min
 • Gemensam flygning - dag á 6-7 timmar
 • Telefonuppföljning á 30 min
 • Stöd i forskningen – 90 % blir bättre
 • Baspris: 14900 kr + 5600 kr för flygbiljetter
 • Delbetalning upp till 12 månader
 • Åldersgräns 18 år

Dina mål är viktigast

När vi ska göra en behandling av flygrädsla är dina mål viktigast. Nedan är mål som vi hjälpt andra att uppnå:

 • Kunna se fram mot och njuta av att resa
 • Vara mer avslappnad inför och under flygresor
 • Kunna resa med familj och vänner
 • Känna sig fri att flyga i arbetet
 • Vara ett trevligare resesällskap

Bota din flygrädsla med KBT

Flygrädsla är en specifik fobi. KBT är en metod som Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) rekommenderar vid rädslor, ångest och fobier (källa: SBU).

Hur går behandlingen till?

När vi ska bota flygrädsla med KBT börjar vi att tillsammans analysera din rädsla i detalj. Vi identifierar det som håller din rädsla vid liv och lär dig utifrån psykologisk forskning förstå det som skrämmer dig.

Kunskap och praktiska verktyg

Med hjälp av KBT-tekniker får du mer konstruktiva tankar och verktyg för att hantera din rädsla.

Flyg på en nytt sätt med psykolog

Efter dessa förberedelser får du under vägledning av en psykolog tillämpa dina nya kunskaper under en faktisk flygning. När det sista steget är genomfört är 9 av 10 avsevärt förbättrade.

Vad är flygfobi?

Flygrädsla, eller aviofobi är en orimligt stark rädsla för att flyga. Du som är flygrädd undviker helt eller genomlider flygresor med starkt obehag.

Studier pekar på att runt 3 % av Sveriges befolkning har en fobi för att flyga. Betydligt fler upplever någon form av obehag under flygresor.

Sluta vara flygrädd - familj gåendes vid vatten

Obehagliga situationer

Många situationer kopplade till flygresan kan upplevas som obehagliga av dig som är flygrädd:

 • Att förbereda dig inför resan (t ex köpa biljett eller packa)
 • Resan till flygplatsen
 • Incheckning och säkerhetskontroll
 • Väntan på boarding
 • När flygplanets dörrar stängs
 • Säkerhetsgenomgången
 • När planet ska lyfta
 • Att höra ljudet av motorer
 • Känslan av att tryck och turbulens
 • När planet ska landa

Du kan även uppleva obehag när du inte ska resa:

 • Att tänka på eller prata om att flyga
 • Att höra eller läsa om flyg i media
 • Att skjutsa någon till flygplatsen
 • Att se flygplan på himlen
Utan flygfobi åker du vart du vill - bild på frihetsgudinnan

Kroppsliga reaktioner

Flygrädsla är oftast mer omfattande än den faktiska resan. Veckorna innan du ska flyga kan du uppleva ångestsymtom som exempelvis hjärtklappning, yrsel och muntorrhet.

Det är inte heller ovanligt att du upplever irritation, magont och sömnsvårigheter. Du kan även få svårt att koncentrera dig då tankar kopplade till flygrädslan tar över. Dessa symtom ökar i styrka dagarna innan flygresan.

Tankar och känslor

Oftast är den mest centrala rädslan att planet ska krascha och att du ska dö. Här handlar det ofta om en rädsla för motorhaveri (t ex brand eller att en vinge faller av), att krocka med ett annat plan i luften eller att planet ska bli kapat.

En annan vanlig farhåga är att du tappar kontrollen och får panik och gör bort dig t ex genom att spy. För många är känslan av att inte ha någon kontroll och inte veta vad som ska hända svår att hantera.

Det är inte heller ovanligt att du som flygrädd skräms av tanken att personalen inte vet vad de skulle göra i en nödsituation.

Behandling av flygrädsla - bild på Eiffeltornet

Beteenden

Det finns många beteenden som flygrädda använder för att "undvika" att den värsta katastrofen inträffar och för att minska obehaget på kort sikt. Det är tyvärr samma beteenden som håller rädslan vid liv över tid.

 • Att söka information om flygbolags olycksstatistik och se på väderleksrapporter
 • Att aldrig resa ensam och söka betryggande försäkringar från anhöriga och kabinpersonal
 • Att observera kabinpersonalens ansiktsuttryck för att få reda på om något skulle kunna vara fel
 • Att fråga om pilotens erfarenhet och utbildning
 • Att lyssna uppmärksamt på olika ljud i planet
 • Att läsa genom säkerhetsinformationen flera gånger alternativt kolla upp denna innan resan
 • Att konsumera alkohol eller lugnande medel
 • Att använda ritualer och lyckobringande föremål eller symboler
 • Att sitta på en speciell plats som känns mer säker

Negativ påverkan på livet

Aviofobi kan få omfattande negativa konsekvenser för ditt fungerande men kan även påverka dina anhöriga och kollegor:

 • Svårigheter med att hälsa på nära och kära som bor långt bort
 • Att välja bort arbeten eller studier som kräver flygresor
 • Att inte kunna åka på semester utifrån tycke och smak
 • Att det kan kännas pinsamt att berätta för andra om din rädsla
 • Att behöva lång tid för att återhämta dig efter en flygresa
By på en klippa vid havet.

Vad orsakar flygrädsla?

Det finns flera faktorer som kan bidra till att skapa en aviofobi. För vissa handlar det om tidigare erfarenheter. Få har upplevt en faktiskt olycka men rädslan kan ha skapats under flygningar där du känt dig otrygg på grund av exempelvis turbulens eller dåligt väder.

Media kan ha en tendens att spä på våra rädslor då det är stor rapportering kring flygolyckor i förhållande till att de faktiskt är extremt sällsynta. Detta ger en felaktig bild av verkligheten.

Kunskapen om hur flygplans funktion och kapacitet är ofta liten. Det gör att många oroar sig över olika former av haverier som är mycket ovanliga och i vissa fall omöjliga.

Kabinmiljöns tryckförändringar kan leda till att syrehalten i blodet blir något lägre än vanligt. Detta är ofarligt men kan leda till ytlig andning, hjärtklappning och yrsel.

Dessa är symtom som påminner om en rädsloreaktion. Om du är en person som är känslig för kroppsliga förändringar kan du tolka dessa symtom som en stundande panikattack vilket förstärker symtomen ytterligare.

Vänner som går längs med en strandpromenad.

Varför går inte flygrädsla över?

Du som är flygrädd undviker oftast att utsätta dig för det som skrämmer. Du som flyger med stort obehag har ofta många beteenden som gör att obehaget minskar på kort sikt men som gör att du samtidigt bekräftar för dig själv att flyga är farligt.

Dessa undvikanden och beteenden gör att din flygfobi inte går över. Den blir ofta livslång utan behandling.