Glad kvinnas om presenterar

Tala Tryggt – Privat

För dig som vill bli en tryggare talare

Kursen i korthet:

Kursen ”Tala Tryggt – Privat” är bygger på samma principer som vår öppna kurs ”Tala Tryggt – Öppen”. Vi rekommenderar därför att du även tar del av information om den öppna kursen. På den sidan hittar du även mer teoretisk information om talängslan.

Linda har fått hjälp med sin talängslan på Afobia. Missa inte intervjun med henne i Expressen. Jonas Evander, psykolog och kursledare intervjuas även i artikeln.

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att göra dig till en tryggare talare med forskning om talängslan som utgångspunkt. Det är således inte en kurs i presentationsteknik utan en kurs för dig med stor eller extrem rädsla för att tala inför grupp.

Kursens övergripande upplägg

Samtliga av kursens delar nedan utförs av leg. psykolog.

Steg 1: Kostnadsfri telefonintervju (upp till 45 min)

Kartläggning av dina behov, förutsättningar och mål. Under intervjun bedömer vi om kursen Tala Tryggt passar dig. Efter intervjun får du besked om vi kan erbjuda dig att gå kursen. Intervjun är inte bindande och ömsesidigt förutsättningslös.

Steg 2: Webbtest - Min Talängslan

En fördjupad kartläggning av din talängslan. I testet får du svara på frågor om dina tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden kopplade till din talängslan. Min Talängslan hjälper oss att skapa ett effektivt upplägg anpassat efter just din rädsla. Testet tar ca 30-60 minuter att genomföra.

Steg 3: Utbildningsmaterial och teori

Du tar del av ett utbildningsmaterial som innehåller kursens teori. Du får en bättre förståelse för vad som håller talängslan vid liv och vad vi kan göra för att förbättra din situation. Du tar del av teorin innan för att vi uteslutande ska kunna fokusera på praktiskt övande under kursdagen.

Steg 4: Bekräftelse av villkor

Du tar del av kursens teori innan du bekräftar om du vill gå kursen för att kunna avgöra om du kursen passar dina behov.

Steg 5: Individuell kartläggande möte 1 (90 min)

Vi kartlägger din rädsla ytterligare för att möjliggöra ytterligare anpassning av upplägget efter dina behov. Vi stämmer av att du har förstått kursens teori och planerar kursdagen för att göra den så givande som möjligt. Denna möte görs oftast på distans över telefon eller med video.

En man som håller ett muntlig framförande.

Steg 6: Kursdag (6 timmar)

Under denna dag får du öva på att prata inför en publik bestående av fyra personer. Dagen innehåller ingen teori och målet är att du ska få så mycket taltid och praktisk övning som möjligt.

Utmana din rädsla gradvis

Du får på ett sätt som inte är överväldigande gradvis utmana din rädsla. Stegen anpassas efter dina behov. Många börjar med att räkna från 1-50 framför gruppen. De flesta vill och kan hålla framföranden kopplade till arbete, studier eller andra viktiga områden på ett relativt lugnt och kontrollerat sätt i slutet av dagen.

Ifrågasättande av katastroftankar

Du med talängslan har ofta katastroftankar eller orimligt negativa förutsägelser om att hålla muntliga framföranden. Med kartläggningen som grund riktar vi under kursdagen in oss på just dina ohjälpsamma tankar. Exempel på dessa katastroftankar kan vara ”Jag kommer inte få ut ett ord” eller ”jag kommer att svimma”.

Du får på ett strukturerat sätt konkretisera dessa katastroftankar inför övningar där du gör framföranden. Du får att sedan utvärdera samma katastroftankar efter övningarna.

Detta leder oftast till att du tror mindre på dina tankar. Du får även en mer nyanserad bild av din egen förmåga.

Motverkande av säkerhetsbeteenden

Nästan alla personer med talängslan tar till skyddande beteenden med syfte att minska risken för att bli kritiserad eller dömd av andra. Det kan exempelvis vara att hålla dig kortfattad, göra framförandet till en diskussion eller försöka dölja kroppsliga reaktioner.

Beteendena kan även användas i ett försök att dämpa din ångest i stunden. Dessa beteenden bidrar mycket till att hålla talängslan vid liv och förvärrar rädslan över tid. Du får gärna läsa mer om hur du påverkas negativt av att använda säkerhetsbeteenden här.

Dina säkerhetsbeteenden kartläggs med hjälp av ”Min Talängslan” och analyseras ytterligare under den kartläggande möte. Med kartläggningen som grund får du hjälp att motverka och skala bort dina säkerhetsbeteenden. Att motverka säkerhetsbeteenden är nödvändigt för att utmana din rädsla på ett sätt som ger dig bestående resultat.

Videofeedback

Du med talängslan har ofta en orealistisk bild av din förmåga och prestation. Du kan också ha en missvisande bild av hur de ser ut och hur du låter när du gör muntliga framföranden. Med videoinspelning får du hjälp att få en mer realistisk och oftast positiv bild av hur du låter och ser ut. Detta gör att de flesta känner sig mer trygga med att tala inför grupp.

Konkret gör vi detta i fyra steg:

1) Innan ett framförande får göra förutsägelser om hur synbara och hörbara observerbara reaktioner kommer vara. Exempel på dessa är rodnad, darrig röst, svettningar eller tappa tråden.

2) Efter framförandet får du enbart utifrån din känsla göra förutsägelser om synbarheten och hörbarheten hos samma reaktioner.

3) Du får titta på filmen och aktivt utvärdera synbarheten och hörbarheten

Många upplever tanken på denna övning som skrämmande men den är utan tvekan ett av de inslag som lyfts fram som mest hjälpsamt i våra utvärderingar.

Utöver det strukturerade arbetet med videoinspelning har vi även som mål att du ska ha flera inspelade framföranden efter kursdagen. Många upplever inspelade framföranden som en hjälpsam motvikt mot negativa tankar om den egna förmågan.

Steg 7: Uppföljande individuellt möte 1 (45 min)

Vi har denna möte ca 1 eller 2 dagar efter kursdagen. Syftet med mötet är att se till att du börjar tillämpa dina nya kunskaper och färdigheter i din vardag. När vi planerar hur du ska öva framåt är de mest centrala frågorna följande:

Vi sammanfattar även det du har lärt dig under kursdagen. Det är möjligt att ha detta möte på distans.

Steg 8: Uppföljande individuellt möte 2 (45 min)

Under detta möte följer vi upp dina resultat för att se till att du fortsätter att utvecklas i riktning mot dina mål.

En man som håller en presentation.

Plats

Kursen äger rum på Jakob Westinsgatan 8 på Kungsholmen. Närmsta station med tunnelbana är Rådhuset. Flera bussar stannar även i närheten. Vår adress är cirka 1 kilometer från Stockholms Centralstation. Följ rådande rekommendationer för att begränsa smittsospridning när du tar dig till våra lokaler.

Det finns möjlighet att hålla kursen i en annan stad mot en extra avgift.

Datum och tid

Vi väljer ett datum och en tid som passar dig. Det finns en möjlighet att ha kursdagen på dagen (exempelvis 09:00-16:00), delvis på kvällen (exempelvis 13:00-20:00) eller på en helg.

Lunch och fika

På grund av det rådande smittospridningsläget har vi valt att inte ha någon gemensam servering av fika, mat eller kaffe. Vår lokal är centralt belägen och det finns flera matalternativ på gångavstånd.

Kursledare

Jonas Evander legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Jonas är specialiserad på behandling och utbildning vid rädslor och fobier.

Antal deltagare

Du är kursens enda deltagare. Utöver det har kursledaren och tre åskådare som åhörare under dagen. Det innebär att du har totalt fyra åskådare. För att värna om din trygghet och integritet har åskådarna avtalad tystnadsplikt. Samtliga åskådare bär munnskydd under dagen och efterfrågas om förkylningssymtom.

Antalet åskådare kan utökas mot en avgift. Vi har tyvärr inte möjlighet att öka antalet deltagare i dagsläget.

Kursavgift och betalning

16000 kr exkl. moms (20000 kr inkl. moms). Betalning behöver vara inkommen senast dagen innan kursdagen (steg 6 ovan).

Ansökan om delbetalning

I samarbete med Human Finans erbjuder vi möjligheten till delbetalning. Ansök om möjligheten till delbetalning via denna länk: https://www.humanfinans.se.

Extra övningstillfälle

Vid behov finns det möjligheten till ett extra övningstillfälle med leg. psykolog och tre åskådare á 3 timmar. Det extra övningstillfället är endast tillgängligt för personer som gått kurserna ”Tala Tryggt – Privat” eller ”Tala Tryggt – Öppen”. Det extra övningstillfället. Inför det extra övningstillfället ingår ett planerande samtal. Det extra övningstillfället kostar 5550 kr exkl. moms.

Extra individuellt möte med psykolog

Vid behov finns det möjligheten till att genomföra extra individuella möten med leg. psykolog. Mötet är 45 minuter och kan genomföras på vår mottagning eller på distans. Det extra individuella mötet är endast tillgängligt för personer som gått kurserna ”Tala Tryggt – Privat” eller ”Tala Tryggt – Öppen”. Ett extra möte kostar 1500 kr exkl. moms.