Bild på personer utan getingfobi som har picnic

KBT för talassofobi och hydrofobi

 • KBT-behandling av vattenskräck
 • Psykologer specialiserade på fobier
 • Kostnadsfri intervju över telefon
 • Två tillfällen á 2-3 timmar
 • Behandling med vetenskaplig grund
 • Pris: 12900 kr – delbetalning upp till 12 mån.

Behandling av din vattenskräck

Nedan hittar du information om hur vi hjälper dig att övervinna rädsla för djupt vatten. Längre ned kan du lära dig mer om vad som kännetecknar hydrofobi och vad som håller rädslan vid liv.

En fobi med med många namn

På den här sidan använder vi olika namn för samma fobi: talassofobi, hydrofobi, vattenskräck, vattenfobi och vattenrädsla. I samtliga fall syftar vi på en stark rädsla eller fobi för djupt vatten.

Dina mål är våra mål

När vi behandlar talassofobi sätter vi upp tydliga mål för dig som klient. Varje moment i behandlingen utformas med livet du vill leva i åtanke. Nedan hittar du vanliga mål vid behandling av en fobi för djupt vatten:

 • Att kunna ta dykcertifikat
 • Att kunna njuta av att bada i sjöar och hav
 • Att kunna njuta av solsemestern fullt ut
 • Att kunna bada med familj och vänner
 • Att vid behov kunna hjälpa egna och andras barn i vattnet
 • Att kunna känna dig trygg med arbetsuppgifter i vatten

Hur går en behandling av talassofobi till?

Två personer med hydrofobi är inte likadana. Vi börjar därför våra behandlingar med att vi tillsammans kartlägger din fobi för vatten i detalj.

Med kartläggningen som grund får du sedan en behandling där du på ett stegvis och kontrollerat sätt får bemästra din vattenskräck. För många kan det handla om att börja att titta på bilder för att i dialog med din behandlare ta steg mot dina mål.

Efter behandling skapar vi ett förbättringsprogram med övningar med syfte att stärka och bevara dina resultat.

Kan jag verkligen bli bättre?

De vi möter med talassofobi har ofta haft sin rädsla under lång tid. Ofta är det därför svårt att tro att det går att bli bättre.

Terapin för vattenskräck har en vetenskaplig grund och är utformad efter personer med en stor eller extrem rädsla för djupa vatten. KBT rekommenderas även av den svenska myndigheten Socialstyrelsen vid behandling av specifika fobier där vattenfobi är en undergrupp.

Är du rädd för att söka hjälp för din talassofobi?

Personer med vattenfobi kan ofta dra sig från att söka hjälp. Utan behandling kan många leva med hydrofobi livet ut.

Att personer med vattenskräck väljer att inte söka KBT-behandling bygger ofta på missförstånd om metoden. Vissa kan vara rädda för att KBT skulle vara någon form av chockterapi. Det kan bero på obehagliga erfarenheter kopplat till vatten i livet i övrigt.

Dessa situationer uppstår ofta plötsligt, kan vara socialt påtvingade och saknar struktur. Det kan leda till chockartade upplevelser.

Det som skiljer en behandling av hydrofobi från dessa situationer är att du får möta din rädsla på ett gradvis, kontrollerat sätt i dialog med din behandlare. Detta förhållningssätt gör att våra klienter sällan slår några ångestrekord. Du får bemästra din rädsla på ett tryggt sätt.

En äng. Det lättare att njuta av naturen om du inte är rädd för getingar

Vad är talassofobi?

Det är inte ovanligt att uppleva djupt vatten som otäckt. Men det är en skillnad på denna nivå av rädsla och hydrofobi. Vattenskräck kan först kallas för en fobi när du känner dig begränsad i livet.

Att känna sig missförstådd

Andra kan ha svårt att förstå hur starkt obehag en fobi för djupt vatten kan skapa. De vi träffar upplever att kroppen reagerar som att det gäller liv eller död.

Hur uppkommer vattenrädsla?

I forskningen finns det inte ett exakt svar på varför en fobi för havet och djupt vatten uppkommer. Vissa vi möter med hydrofobi har utvecklat sin rädsla efter en skrämmande upplevelse kopplat till vatten.

Men det är även många vi träffar som inte kommer ihåg en tydlig utlösande händelse utan varit rädda för djupt vatten så länge de kan minnas.

Att höra talas om eller se filmer med personer som drunknar eller blir attackerade i vattnet kan spä på en fobi för havet.

Oavsett hur rädslan uppkommit brukar den ofta eskalera då vi mer och mer börjar att associera djupt vatten till ett starkt obehag.

Vilka symtom kännetecknar talassofobi?

Även om det finns likheter så är två personer med hydrofobi aldrig likadana. Innan vi påbörjar behandlingen av din talassofobi gör vi en noggrann analys av din rädsla.

Här tittar vi på hur rädslan uppkommit, dina fysiska symtom, olika situationer som blir svåra samt hur din fobi för djupt vatten får dig att agera. Nedan kan du läsa om vanliga kännetecken vid vattenskräck.

Vattenfobi kan bli en begränsning i livet

En känsla av utanförskap

Under sommarmånaderna och på solsemestern är bada ett omtyckt sätt att umgås med andra. Personer som är rädda för djupt vatten kan därför känna sig utanför gemenskapen.

Vattenfobi kan påverka familj och vänner

Talassofobi kan göra att det blir svårt att hjälpa till om det skulle uppstå en nödsituation. Det kan också bli svårare att hjälpa och skydda barn som befinner sig i vattnet.

Vattenskräck kan leda till en försämrad simförmåga

Personer som undviker djupt vatten får färre tillfällen att öva på att simma. Vattenfobi kan därför i vissa fall påverka förmågan att simma negativt.

Många skäms över sin vattenrädsla

Att lida av vara rädd för vatten som vuxen eller ungdom kan ofta upplevas som pinsamt. Det är därför inte ovanligt att den med hydrofobi kommer med ursäkter för att undvika att bada.

Starka fysiska reaktioner

Situationer kopplade till djupt vatten leder ofta till starka panikkänslor. Exempelvis ökad puls, skakningar och att du andas snabbare än vanligt.

Situationer

Det är många situationer både i vattnet och på land som kan upplevas som skrämmande och obehagliga av personer med Talassofobi. Exempel på dessa situationer hittar du nedan.

 • Att se bilder eller filmer med personer som simmar i djupt vatten
 • Att simma under vatten i TV- eller datorspel
 • Att ha vatten över midjan
 • Att vara i vatten och plötsligt inte känna botten
 • Att uppleva en fobi för mörkt vatten
 • Att inte kunna se botten på grund av grumligt vatten eller växtlighet
 • Att se bilder på andra människor som befinner sig i djupt vatten
 • Att simma i den djupa delen av en bassäng eller pool
 • Att hoppa från en brygga eller en klippkant ned i djupt vatten
 • Att röra vid sjögräs eller andra växter
 • Att åka mindre båtar
 • Att se och känna plötsliga plask eller rörelser i vattnet
 • Att ha mardrömmar om djupt vatten
Lemonad vid ett bord utomhus. Det är lättare att äta utomhus utan getingfobi.

Katastroftankar kopplade till djupt vatten

En fobi för djupt vatten ger ofta upphov till obehagliga och skrämmande tankar. Du med vattenskräck förstår oftast att tankarna är orimliga men din kropp reagerar som om de var sanna.

Tankarna kan skilja sig från person till person. Nedan hittar du exempel på vanliga tankar vid talassofobi.

Att bli anfallen av farliga djur eller monster

Personer med hydrofobi kan ha en rädsla för att bli attackerade av farliga djur eller monster. Vilka djur som skrämmer kan variera men det är vanligt att hajar, gäddor, fiskar och maneter upplevs som obehagliga.

Ofta finns en rädsla för att vara hjälplös när något attackerar underifrån vilket skulle leda till allvarlig skada eller döden. Det är även vanligt med tankar om att att bli neddragen till botten och drunkna.

Att bli skadad av farliga föremål

Vissa personer med Talassofobi kan vara rädda för att skada sig allvarligt på farliga föremål som är dolda under vattnet. Vilka föremål som skrämmer varierar från person till person men exempelvis kan vassa stenar, glas, spett och minor kännas skrämmande.

Att sugas ut och ned i havet

Vid vattenfobi kan det finnas obehagliga tankar om att dras ned eller sugas ned mot botten. Vissa personer med vattenskräck kan även ha tankar om att sugas ut i det öppna havet. Denna typ av tankar kan sättas igång av att vattnet upplevs som kallare när det är djupt.

Beteenden som håller vattenskräck vid liv

Vid en fobi för djupt vatten används ofta olika beteenden för att lindra obehaget på kort sikt och minska risken för att ett tänkt hemskt scenario ska inträffa. Dessa kallas för säkerhetsbeteenden i KBT.

Säkerhetsbeteenden blir ett problem då de gör att du inte kan utmana din rädsla och dina skrämmande tankar fullt ut. Användningen av dessa beteenden gör därför att du fortsätter att ha en fobi för havet. Nedan hittar du exempel på vanliga säkerhetsbeteenden vid talassofobi.

 • Att titta bort när du ser djupa vatten på bild eller film
 • Att undvika sjöar och hav och enbart bada i pool
 • Att endast bada dagtid när det är ljust ute
 • Att endast bada när andra befinner sig i vattnet
 • Att komma med ursäkter för att inte behöva befinna dig i vattnet
 • Att undvika att ha huvudet under vattnet
 • Att endast hålla dig till grunda vatten
 • Att endast simma på vissa badplatser
 • Att endast bada när det går att se botten
 • Att vända om när innan du kommer till den djupa delen av poolen
 • Att bada med kläder eller våtdräkt för att skydda kroppen

Här kan du läsa mer om hur en individuell behandling fungerar hos oss.