En fobibehandling hos oss

Beskrivningen nedan avser våra individuella behandlingar. Du kan läsa mer om vår kurs Tala Tryggt här.

Upplägg och kostnad kan variera beroende på typ av fobi, grad av besvär samt dina personliga förutsättningar och önskemål. Du får ett skräddarsytt upplägg och ett preliminärt pris efter att en telefonkonsultation är genomförd. Nedan finner du vårt basupplägg.

Ikon för intresseanmälan, ett anteckningsblock med penna

1. Intresseanmälan

Du anmäler ditt intresse via hemsidan. Du får ange kontaktuppgifter och vilken situation som du upplever som obehaglig. Vi kontaktar dig snarast möjligt för inbokning av en telefonkonsultation.

Ikon för telefonintervju, en telefon

2. Kostnadsfri telefonkonsultation

Under intervjun bedömer vi hur vi kan hjälpa dig. Vi samlar även in information om din fobi som används under behandlingen.

Vi kartlägger i detalj uppkomst, dina reaktioner, dina beteenden och annan information som är viktig för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Konsultationen tar max 60-90 minuter. Efter konsultationen tar vi ett gemensamt beslut om vi ska inleda en kontakt.

Ikon för bokning av tid, en kalender

3. Bokning av tid

Du får sedan ett mejl med besked om vi bedömer vår behandling som lämplig för dina besvär. Om ja, så innehåller mejlet från oss ett individuellt anpassat behandlingsupplägg och ett preliminärt pris samt ett förslag på tid för behandling.

Ikon för utbildningsmaterial, en glödlampa

4. Utbildningsmaterial

När du bekräftat att tiden passar får du material som du läser innan behandlingen. Det är viktigt att du tar dig tiden och läser detta då det förbereder dig för vårt möte och gör så att du får maximal effekt av behandlingen.

Ikon för behandling, ett hjärta

5. Psykologbehandling

Vad är KBT för fobier?

  • Vi ger dig en målinriktad behandling där vi tillsammans sätter upp tydliga mål.
  • Metoden bygger på samarbete och ett gemensamt ansvarstagande där vi är experter på KBT och fobier och du är expert på dig själv.
  • Fokus ligger på det i nuet som håller din fobi vid liv och hindrar dig från att få den framtid du önskar.
  • KBT är en göra-terapi där vi botar dig genom att du får nya upplevelser.
  • KBT har starkt vetenskapligt stöd för behandling av specifika fobier och social ångest.
  • Vi utvärderar dina framsteg före, under och efter behandlingen för att säkerställa att du når dina mål.

Vi prövar dina obehagliga tankar

Katastrofliknande tankar är ofta knutna till fobier och dessa prövas under behandlingen med mål att du ska få en mer realistisk och konstruktiv syn på det som skrämmer dig.

Gradvis och kontrollerad exponering

Med den tidigare kartläggningen som grund så får du steg för steg utmana dina rädslor. För många börjar det med att titta på bilder och när dessa inte skrämmer dig får du på ett gradvis och kontrollerat sätt anta större utmaningar.

Tidsåtgång och plats

Specifika fobier

Behandlingen sker oftast på Åsögatan 155 i Stockholm men exakt plats och lokal anpassas efter din fobi.

Våra behandlingar för specfika fobier kräver oftast ett fysiskt besök som är runt fyra-fem timmar långt. Men det finns undantag:

  • Behandling av blod- och injektionsfobi är cirka 5-6 timmar lång alternativt två besök á 3-4 timmar .
  • Behandling av mörkerfobi inleds med ett fysiskt besök på 1 timme alternativt ett videosamtal. Behandlingen sker sedan på distans under nattetid.
  • Behandling av flygrädsla inleds med ett fysiskt besök á på 120 minuter. Du gör gör sedan övningar som vi tillsammans skapar under två veckor. Behandlingstillfälle två innefattar en gemensam flygdag á 5-6 timmar.

Vi anpassar upplägget efter dina behov. Du får ett besked om upplägget efter din telefonkonsultation.

Social ångest

Oftast är behandlingarna av social ångest 10-20 besök. Antalet sessioner kan dock variera beroende på dina behov och önskemål. Besöken är 60-90 minuter långa

Ikon för förbättringsprogram, pil som pekar uppåt

6. Förbättringsprogram

Behandlingen gör att en stor majoritet förbättras snabbt och du känner mindre rädsla i de situationer som tidigare skrämt dig. Det är viktigt att du aktivt fortsätter att öva. Tillsammans utformar vi ett program som stärker dina resultat ytterligare.

Ikon för uppföljande samtal, bock i ruta

7. Uppföljande telefonkonsultation

Efter några veckor ringer vi dig för att följa upp de mål som vi satt upp i början av behandlingen. Förutom att utvärdera dina framsteg så gör vi en plan för hur du kan fortsätta förbättras ytterligare. Konsultationen tar 15-30 minuter.