Bota ormfobi – behandling av herpetofobi

 • Leg. psykolog med KBT-inriktning.
 • Telefonintervju á 90 min utan kostnad
 • 1 fysiskt besök á 4-6 timmar (vuxna)
 • Telefonuppföljning á 30 min
 • Starkt stöd i forskningen – 90 % blir bättre.
 • Vuxna - pris: 9900 kr
 • Barn från 7 år - 1790 kr/timme
 • Möjlighet till delbetalning.

Bota din ormfobi – KBT-behandling

Nedan kan du läsa om hur vi kan bota din ormfobi med KBT-behandling. Längre ned kan du lära dig om tecken på herpetofobi och vad som gör att fobin inte går över.

Dina mål är viktigast

Dina mål är det mest centrala när vi behandlar din fobi för ormar. Detta är exempel på mål som vi kan sätta upp med våra klienter med herpetofobi:

 • Behålla kontrollen i ormrelaterade situationer
 • Ha tillgång till fler platser
 • Ha mer energi över och vara mer avslappnad
 • Kunna njuta av skog och mark
 • Kunna resa obehindrat

Hur går en behandling till?

Efter en detaljerad analys av din ormskräck får du gradvis och kontrollerat utmana din rädsla för ormar. En vanlig behandling av ormfobi börjar med att vi tittar på bilder.

Vi hjälper dig att få mer realistiska tankar och du får mer konstruktiva reaktioner. Efter besöket skapar vi ett förbättringsprogram som förstärker dina resultat ännu mer.

Hjälper verkligen behandlingen mig?

Många vi möter har haft ormfobi hela livet. Att någonsin kunna bli bättre är en tanke som känns avlägsen för de flesta.

Behandlingen är till för personer med en extrem och livsbegränsande rädsla för ormar.

Med starkt forskningsstöd är KBT den behandling av ormfobi som svenska myndigheter rekommenderar.

Drar du dig från att söka hjälp?

Den som har herpetofobi kan oroa sig för att uppleva obehag under behandlingen. De flesta blir överraskade över hur mycket mindre obehaget är under terapin jämfört med andra situationer.

Terapin innehåller inga chockerande element utan framstegen görs mycket gradvis. Därför är det sällan någon som känner att de slår ångestrekord.

Vad är ormfobi?

Det är vanligt att ha en rädsla för ormar. Rädslan kallas för ormfobi först när den är orimligt stark och du upplever den som livsbegränsande.

Andra förstår inte alltid

Omgivningen förstår sällan nivån av obehag och hur livsbegränsade det är att ha en riktig fobi för ormar. För dig med herpetofobi är det inte ”bara en orm.”

Hur vanligt är ormfobi?

En svensk forskningsstudie har pekat på att 5,5 % av befolkningen har en fobi för ormar. Samma studie visade att ungefär 7 av 10 personer med ormfobi är kvinnor.

Kvinna som inte längre är rädd för högt gräs efter herpetofobi behandling

Symtom vid herpetofobi

När vi ska bota din ormfobi börjar vi med en analys av din rädsla för ormar. Nedan hittar du exempel på vanliga symtom vid herpetofobi.

Panikliknande känslor

Situationer kopplade till ormar leder ofta till panikkänslor exempelvis att hjärtat slår snabbt, du svettas, har svårigheter att tänka klart och att du hyperventilerar.

Obehagliga situationer

Vid extrem ormskräck är det inte bara faktiska möten med ormar som är obehagliga. Till skillnad från vad många tror är ormen som den rädde inte ser men som möjligen skulle kunna vara närvarande ett lika stort problem.

Du med en fobi för ormar kan undvika eller uppleva många situationer som obehagliga exempelvis:

 • Ormar på bild eller på film
 • Skog och mark
 • Ängar
 • Sjöar
 • Steniga platser
 • Landsbygden
 • Exotiska resmål
 • Mardrömmar

Sommarhalvåret är problematiskt

Många upplever sin ormfobi som mer begränsande under sommarhalvåret. Det är dock inte ovanligt att känna sig begränsad även under höst och vinter exempelvis i samband med utlandsresor.

Upplevelsen av ormen

Många upplever ormens huvud, ögon, tunga och svans som obehagliga och äckliga. Sättet ormar rör sig på upplevs ofta som onaturligt, snabbt och oförutsägbart.

Katastrofartade tankar

Personer med ormfobi kan känna att en katastrof ska inträffa om de kommer i fysisk kontakt med djuren.

Många är rädda för att bli bitna och förgiftade. Andra med ormskräck är rädda för att ormen ska strypa dem. Ytterligare en grupp är rädda för själva panikkänslorna och att inte kunna hantera obehaget kopplat till dem.

Du med extrem ormskräck förstår att dina tankar inte är logiska men kan ofta inte låta bli att agera som om de var rimliga.

Beteenden – därför fortsätter du vara rädd

Vid ormfobi används så kallade säkerhetsbeteenden, eller skyddande beteenden. Med dessa är din rädsla för ormar lättare att hantera på kort sikt men konsekvensen blir att katastroftankarna inte kan motbevisas. Din rädsla hålls vid liv och blir kronisk.

Exempel på säkerhetsbeteenden kan vara att:

 • Fly från eller skynda dig i situationer kopplade till ormar
 • Söka av miljöer efter ormar
 • Undvika högt gräs och stigar
 • Låta någon gå framför dig i skogen
 • Inte röra dig i naturen utan sällskap
 • Stampa i marken alternativt röra på dig försiktigt
 • Reagerar på saker som liknar ormar (t ex grenar)
 • Skrämma bort ormar genom att slänga saker
 • Bära täckande kläder och stövlar
 • Söka mycket fakta och fråga andra om ormar

Vi kan bota din ormfobi. Läs mer om hur vi gör här.