Bota hundfobi - terapi för kynofobi och hundskräck

 • KBT-behandling av leg. psykolog och hundtränare
 • Kostnadsfri telefonintervju
 • Ett besök á 4-6 timmar uppdelat på 1 eller 2 tillfällen (vuxna)
 • Starkt forskningsstöd – 90% blir bättre
 • Vuxna och barn med hundfobi
 • Vuxna fast pris: 11900 kr
 • Barn från 7 år: 1790/timme
 • 12 mån räntefri delbetalning

Bota hundrädsla med terapi

Här kan du läsa om hur du kan bli av med din hundfobi med terapi. Längre ned på sidan kan du läsa om vanliga symtom och varför hundrädsla ofta inte går över utan terapi.

Dina mål är viktigast

När vi ska behandla hundrädsla har vi stort fokus på dina mål. Nedan hittar du exempel på mål som vi hjälpt andra med hundskräck att uppnå:

 • Känna dig mer avslappnad med hundar i närheten
 • Kunna röra dig fritt i naturen och utomhus
 • Kunna besöka personer som har hund
 • Kunna hantera hundar utan andras hjälp
 • Kunna hantera hundar som närmar sig med lugn

Hur botar vi hundrädsla?

När vi ska bota hundrädsla börjar vi alltid med en kartläggning. Två personer med hundfobi är aldrig likadana och därför behöver vi få en förståelse av just din hundskräck.

Med stöd av en psykolog och en hundtränare får sedan gradvis bemästra din kynofobi. När vi ska behandla din hundrädsla får du en möjlighet att på dina villkor pröva skrämmande tankar kopplade till hundfobi.

Efter besöket får du ett individuellt anpassat övningsprogram som ser till att din hundskräck inte kommer tillbaka.

Fungerar verkligen terapi för hundfobi?

De flesta som vill bota sin hundrädsla har haft problemet sedan barndomen. Det är oftast därför svårt att se hur situationen skulle kunna bli bättre.

Behandlingen har starkt vetenskapligt stöd och är speciellt utformad för dig med extrem hundrädsla.

Svenska myndigheter rekommenderar vid KBT vid specifika fobier där hundfobi är en undergrupp.

Rädd för söka terapi för din hundrädsla?

Många med hundskräck kan undvika att söka hjälp. Ofta är anledningen att det finns tankar om att obehaget kommer vara ohanterligt starkt när vi ska behandla hundrädsla.

Dessa tankar bygger ofta på tidigare erfarenheter med hundar som varit överraskande och inte sällan chockerande. I motsats till dessa erfarenheter har terapin för din hundfobi har ett upplägg som är stegvis och kontrollerat.

Därför är det många som upplever mindre obehag under behandlingen jämfört med andra situationer.

Mitt barn är rädd för hundar!

Vi hjälper både barn och vuxna som är rädda för hundar.

KBT fungerar bra för att bota hundfobi hos barn. När vi ska behandla hundrädsla hos barn kan upplägget behöva skräddarsys efter barnets mognadsnivå och förutsättningar.

Vi uppmuntrar dig som förälder att ta dela informationen på den här sidan och kontakta oss för en bedömning. Vi gör alltid en telefonintervju med dig som förälder innan vi träffar dig tillsammans med ditt barn.

Det är lättare att njuta av promenadstråk i solnedgången utan hundskräck

Vad är hundskräck?

De flesta människor har en viss respekt för hundar. Det kan först kallas för hundfobi när du upplever rädslan som orimligt stark och att den blir ett hinder i ditt liv.

Olika namn för hundfobi

Stark hundrädsla har flera namn. I den här texten använder vi hundfobi, kynofobi (latin), hundskräck och hundrädsla men vi syftar på samma sak.

Hundrädda människor kan känna sig missförstådda

Omgivningen kan ofta ha svårt att förstå hur obehagliga hundar kan upplevas av dig med kynofobi. Många hundrädda människor är vana att höra att ” det bara är hund” och att de ska skärpa sig.

Att få det bemötandet av andra kan leda till att du med hundskräck kan skämmas över din fobi.

Uppkomst

De flesta med hundfobi har varit rädda för hundar större delen av livet. Vissa men inte alla kan ha upplevt att de som barn blivit påhoppade eller bitna av hundar som barn.

Det är inte ovanligt att föräldrar som visar en stark hundrädsla för över den till sina barn.

Symtom

Innan vi behandlar din kynofobi gör vi en analys av just din rädsla. Nedan hittar du exempel på vanliga symtom vid hundskräck.

Vad är hundfobi?

Viktor tyckte att allt med hundar var obehagligt. Han fick hjärtklappning när han hörde dem skälla eller morra. Deras ögon såg ondskefulla ut på något sätt och han kände direkt att de inte gillade honom när de stirrade. Viktor tyckte sig se hungern i deras blickar och var rädd för deras tänder.

Starka kroppsliga och psykiska reaktioner

Situationer kopplade till hundar leder ofta för personer med hundskräck till panikkänslor. Det är exempelvis vanligt med hjärtklappning, att andas snabbt och att svettas.

Obehagliga situationer vid hundfobi

För personer med hundfobi är det inte bara möten med hundar som blir ett problem. Alla situationer där hundar kan förekomma kan leda till oro och obehag.

Nedan är exempel på situationer som du med stark hundrädsla kan undvika helt eller genomlida med stort obehag:

 • Besöka personer som äger hund
 • Vara i parker och lekparker
 • Vistas i skogen och naturen
 • Promenadstråk och stadsmiljöer
 • Vara i okända miljöer där det känns svårare att fly
 • Gå förbi hus och tomter där det finns hund
 • Använda kollektivtrafiken
 • Vara i länder med många lösa hundar

Att vara ensam kan göra det svårare

Många med hundskräck upplever att det mer obehagligt att röra sig i miljöer där hundar förekommer när de är ensamma. För de flesta blir det mer obehagligt när det inte finns någon som hjälpa en att hantera situationen.

Vår och sommar kan vara jobbigare

För dig med hundfobi är hundar ett problem året runt. Det är dock många som upplever vår och sommar som svårare då det är fler som rör sig utomhus med hund.

Upplevelsen av hundar vid kynofobi

Lekfulla och vilda hundar är värre

Hundar som är lekfulla eller upplevs som vilda kan också ofta upplevas som mycket obehagliga vid kynofobi. Hundar som hoppar och springer känns ofta mer okontrollerade och oberäkneliga.

Hundar som skäller kan vara skrämmande

Hundar som skäller kan upplevas som mycket obehagliga för dig som har en stark rädsla för hundar.

Storlek och ras kan spela roll

Även om det finns undantag kan många hundrädda människor uppleva större hundar som mer skrämmande än hundar som är mindre. Personer med hundskräck kan uppleva vissa hundraser som mer obehagliga än andra.

Hundägarens beteende kan öka hundrädslan

Hundägare som inte ger ett intryck av att ha koll och kontroll på sina hundar brukar ofta göra upplevelsen mer obehagliga för hundrädda människor.

Katastroftankar

De flesta med hundfobi är rädda för att bli attackerade och bitna. Hundar som närmar sig eller hoppar på en upplevs därför ofta som skrämmande.

Du med hundskräck förstår ofta att de flesta hundar inte är farliga men har ändå svårt för att styra dina starka reaktioner.

Säkerhetsbeteenden - Därför fortsätter du att ha kynofobi

Du som har hundskräck använder dig ofta av skyddande beteenden för att minska den upplevda risken för att bli attackerad av hundar.

Dessa beteenden minskar ditt obehag på kort sikt men gör även att du inte kan få mer realistiska tankar och att du inte blir av med din fobi.

I KBT kallas dessa för säkerhetsbeteenden. Nedan hittar du exempel på vanliga säkerhetsbeteenden vid hundfobi.

Att minska risken att stöta på hundar

Personer med som är rädda för hundar använder ofta olika beteenden för att minska risken för att stöta på hundar.

 • Att helt undvika vissa platser och situationer (se obehagliga situationer)
 • Att ringa på förhand och fråga om någon du ska besöka har hund
 • Att be personer som du ska besöka låsa in eller koppla sina hundar

Undvika att få hundens uppmärksamhet och intresse

Vid ett möte av hundar kan du med hundskräck använda olika beteenden för att undvika dra till sig deras uppmärksamhet.

 • Att undvika ögonkontakt med hunden
 • Att försöka hålla koll på hunden utan att få dess uppmärksamhet
 • Att skynda dig från platsen med kontrollerade steg
 • Att stå stilla för att inte dra till dig uppmärksamhet
 • Att vara tyst för att inte dra till dig uppmärksamhet
 • Att undvika att visa rädsla
 • Att försöka hålla andningen och kroppsspråket lugnt

Att göra det lättare att upptäcka hundar

Det finns även beteenden hos hundrädda människor som syftar till att lättare upptäcka hundar exempelvis.

 • Att se dig om mycket för att upptäcka hundar
 • Att lyssna efter ljudet av hundar som flåsar eller skäller
 • Att undvika att lyssna på musik på allmän plats för att inte bli överraskad av hundar

Att ta skydd för hundar

I situationer där hundar förekommer kan du med kynofobi agera på ett sätt som gör det lättare att fly och skydda dig.

 • Att söka efter och ha flyktvägar förberedda
 • Att hålla stort avstånd från hundar
 • Att lämna buss, tåg eller tunnelbana om det kommer på en hund
 • Att undvika att sitta eller ligga i närvaro av hundar för att kunna fly
 • Att gömma dig t ex i bilen, i din port eller i din hall
 • Att ta skydd bakom anhöriga när ni möter hund
 • Att be hundägare att koppla sina hundar

Vill du veta mer om hur vi gör för att behandla hundrädsla? Läs mer här!