Bota höjdskräck - behandling av höjdrädsla

 • Behandling av akrofobi av leg. psykolog.
 • Effektiv KBT-behandling - 1 besök á 4-6 timmar.
 • Starkt forskningsstöd – 85-90% blir förbättrade.
 • Grundpris: 9900 kr.
 • Delbetala upp till 12 månader.

Behandling av akrofobi med KBT

Trött på din höjdskräck? Läs om hur vi kan bota höjdrädsla med KBT. Längre ned kan du få en större förståelse för vanliga symtom vid akrofobi.

Dina mål styr behandlingen

När vi ska bota höjdskräck är dina mål viktigast. Nedan är mål som vi satt upp med tidigare klienter:

 • Ha tillgång till fler platser
 • Känna sig mindre styrd av höjdrädsla
 • Kunna befinna sig i höga byggnader
 • Känna sig trygg och avslappnad på höjder
 • Att känna sig mer avslappnad under flygresor

Hur går en behandling av höjdfobi till?

Behandlingen bygger på en detaljerad kartläggning av din fobi för höjder. Du utmanar sedan i din egen takt rädslan gradvis med stöd av en psykolog.

Tillsammans arbetar vi med dina obehagliga tankar kopplade till höjder. Efter behandlingen får du ett förbättringsprogram som hjälper dig att få ut det mesta av dina nya erfarenheter.

Är behandlingen effektiv?

Många extremt höjdrädda har haft problem under större delen av livet och har svårt att se hur det ska gå att bota höjdskräck.

Utifrån starkt forskningsstöd rekommenderar Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering KBT vid specifik fobi där höjdskräck är en undergrupp.

85-90 % blir avsevärt bättre. Du betalar endast om du upplever dig själv som förbättrad.

Hur upplevs behandlingen?

Många av våra höjdrädda klienter blir förvånande över att obehaget är mindre under behandlingen än i många andra situationer.

När vi ska bota höjdrädsla har du kontrollen och du får med stöd gradvis bemästra din rädsla.

Flygtur med luftballong efter behandling av höjdrädsla

Vad är en höjdfobi?

De flesta kan tycka att det är obehagligt med höjder. Men rädslan kallas för en höjdfobi först när den är orimligt stark och utgör en begränsning i din vardag.

Få kan förstå allvaret

Omgivningen förstår sällan hur obehagligt och begränsade det är att ha en fobisk höjdskräck. För dig med en fobi för höjder är det inte bara ett pirr i magen.

Hur vanligt är fobisk höjdrädsla?

Studier pekar på att upp till 7,5 % av den svenska befolkningen har en fobi för höjder.

Symtom vid akrofobi

Varje akrofobi-behandling börjar med en noggrann kartläggning. Nedan följer exempel på vanliga symtom som våra klienter kan uppleva:

Ett starkt ångestpåslag

Höjder i olika former leder ofta till panikkänslor. Exempel på dessa kan vara att hyperventilera, att hjärtat bultar hårt och att svettas mer än vanligt.

Situationer

Ingen person med höjdrädsla är den andra lik men det är vanligt att du som höjdrädd undviker situationerna nedan eller tar dig genom dem med stort obehag:

 • Höga byggnader och högre våningsplan
 • Broar och viadukter
 • Att sitta högt upp på läktare eller på biografer
 • Balkonger
 • Stegar
 • Glashissar
 • Långa rulltrappor
 • Höjder på bild eller film

Katastroftankar vid akrofobi

Ofta är den centrala tanken vid fobisk höjdskräck att falla ned från en höjd för att skadas eller dö.

Det kan handla om ett scenarion där du ”sugs ned”, tappar kontrollen och kastar dig ut eller att konstruktionen hos exempelvis broar eller balkonger går sönder.

Andra tankar kan vara en rädsla för att svimma, att inte kunna hantera obehaget eller att frysa och då inte kunna komma ned.

Du med höjdfobi förstår att dessa scenarion är osannolika om inte omöjliga men kan inte hjälpa att agera som de var sanna.

Säkerhetsbeteenden – därför fortsätter du vara höjdrädd

För att förhindra att katastroftankarna inträffar använder du med höjdskräck olika skyddande beteenden.

Dessa säkerhetsbeteenden gör situationerna mer hanterliga för dig på kort sikt men håller även rädslan vid liv då dina farhågor aldrig kan motbevisas.

Säkerhetsbeteenden vid akrofobi kan vara att:

 • Hålla dig långt bort från fönster
 • Undvika att stå nära räcket på broar
 • Planera promenader och resor för att undvika broar
 • Hålla i dig hårt när du är nära en höjd
 • Ta hjälp av andra i situationer kopplade till höjder
 • Inte luta dig mot räcken eller fönster
 • Blunda i närheten av höjder
 • Försöka distrahera dig själv i närhet av höjder

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att bota höjdrädsla? Läs mer här.