Behandling av blodfobi och hemofobi

 • KBT för blodfobi i Stockholm
 • Kostnadsfri telefonintervju
 • Introduktionsbesök med psykolog á 2-3 timmar.
 • 1 eller 2 besök på mottagning eller videobesök á 1 timme.
 • 2 mottagningsbesök med psykolog och sjuksköterska á 2 timmar.
 • Behandling av psykolog och sjuksköterska
 • Starkt vetenskapligt stöd
 • Grundpris vuxna: 8900 kr
 • Barn från 7 år - 1890 kr/timmen
 • Delbetalning upp till 12 mån

Behandling av din fobi för blod

Här berättar vi om hur vi kan hjälpa dig med en rädsla för blod.

Längre ned på sidan kan du läsa om blodfobi symtom, hur rädslan uppkommer och vad som håller den vid liv.

Hemofobi och blodfobi - namn på samma sak

När vi använder ordet blodfobi och hemofobi syftar vi på samma sak. En stark rädsla för blod. Hemofobi är en sammansättning av de grekiska orden hemo (blod) och fobi (rädsla).

Dina mål är centrala

Din behandling av hemofobi är målinriktad. Det liv du vill leva är vårt fokus. Nedan hittar du mål vi hjälpt andra att uppnå:

 • Att hantera blodprov på ett tryggare sätt
 • Att ha full tillgång till sjukvården
 • Att vid graviditet kunna genomföra hälsokontroller
 • Att kunna hjälpa barn och familj med skador
 • Att minska risken att föra blodfobin vidare till de egna barnen
 • Att känna sig mer trygg i vardagen

Behandlingens upplägg

Kostnadsfri telefonintervju

Två personer med hemofobi kan skilja sig åt mycket. Vi börjar därför alltid med en kostnadsfri telefonintervju när vi ska behandla blodfobi. Under intervjun analyserar vi just din fobi för blod.

Under intervjun tittar vi på dina fysiska reaktioner, vilka situationer som blir svåra samt dina tankar och beteenden. Informationen hjälper oss att förstå vad som håller just din rädsla vid liv. Med denna kunskap kan vi ge dig en effektivt hemofobi behandling.

Blodfobi - behandling av psykolog och sjuksköterska

Du träffar både en psykolog och en sjuksköterska som utifrån analysen hjälper dig att bemästra din rädsla på ett gradvis och tryggt sätt. De flesta börjar med att titta på bilder.

”Svimmar när jag ser blod!”

Du som är rädd för att svimma vid åsynen av blod får lära dig tekniken tillämpad spänning. Tillämpad spänning är en beprövad metod för att minska risken för svimning genom att motverka blodtrycksfall. Du får sedan möta din fobi för blod på ett stegvis och kontrollerat sätt.

Ett övningsprogram som håller dina resultat vid liv

Efter behandlingen av din hemofobi sätter vi tillsammans ihop ett program med målet att hålla dina goda resultat vid liv.

Telefonuppföljning för att du ska fortsätta utvecklas i rätt riktning

Efter en tid gör vid en uppföljning över telefon för att försäkra oss om att du fortsätter att utvecklas i riktning mot dina mål.

Kan min fobi för blod verkligen bli bättre?

De vi hjälper med hemofobi har ofta stora besvär som de haft så länge de kan minnas. Det är därför vanligt att ha svårt att se hur problemet skulle kunna bli bättre.

Våra KBT-behandlingar är utformade för att möta behoven hos dig som är extremt rädd för blod. KBT har starkt vetenskapligt stöd och är även den metod Socialstyrelsen rekommenderar vid behandling av blodfobi och andra specifika fobier.

En leende kvinna under läkarbesök efter att ha botat hemofobi

Är du rädd för att söka hjälp?

Många med blodfobi kan dra sig från att söka hjälp. Vissa lever med sina problem hela livet. Ofta är de rädda för att obehaget under behandlingen ska vara lika starkt som i andra situationer i livet.

Den stora skillnaden mellan behandlingen och andra upplevelser är att de senare ofta varit chockartade, plötsliga, okontrollerade eller påtvingade. Förhållningssättet i behandlingen av hemofobi är det rakt motsatta.

Du får bemästra din rädsla på ett sätt som är kontrollerat, stegvis och sker i dialog mellan dig och din behandlare. Därför upplevs behandling av de flesta som trygg och hanterbar.

Vad är skillnaden mellan en fobi för blod och att vara rädd för blod?

De flesta människor kan då och då uppleva blod som obehagligt. Vi kan först kalla det för en fobi för blod när du upplever din rädsla som orimligt stark och ett hinder i ditt liv.

Att känna sig missförstådd

Många av de vi träffar med hemofobi känner sig missförstådda av omgivningen. Familj och vänner kan uppleva att rädslan och agerandet inte är rimliga.

De kan ha svårt att förstå hur obehagligt du faktiskt upplever blod. För dig med hemofobi handlar det aldrig “bara om lite blod” eller “bara ett blodprov”.

Blodfobi - symptom, uppkomst och vad som håller rädslan vid liv

Även om två personer som är rädda för blod kan skilja sig åt mycket finns det ofta likheter. Nedan kan du läsa om vanliga symptom vid blodfobi, vad som kan bidra till att rädslan uppstår och vad som håller den vid liv.

Hur uppkommer blodfobi?

I forskningen det finns inte en enskild faktor som helt förklarar varför blodfobi kan uppstå. Vi känner idag till flera faktorer som kan bidra till att en hemofobi utvecklas.

Genetisk ärftlighet

Blodfobi är delvis ärftligt. Sannolikheten är därför högre att du utvecklar hemofobi om du har en förälder som är rädd för blod.

Att observera andra som är rädda för blod

Vi lär oss av att observera andra i vår omgivning. Det är inte ovanligt att barn kan lära sig att vara rädda för blod om deras föräldrar är det.

Att bli tvingad till medicinska ingrepp

Det är inte ovanligt att de vi träffar blivit tvingade till blodprov eller sprutor som barn. Även om dessa upplevelser inte nödvändigtvis skapade rädslan så spär händelser likt dessa ofta på den.

Upprepade upplevelser av obehag kopplat till blod

Rädslan växer ofta över tid när vi mer och mer börjar associera blod till ett starkt obehag.

Mor och dotter gående på landsväg

Starka fysiska reaktioner

Intryck kopplade till blod leder ofta till panikkänslor och obehagliga symtom som exempelvis bultande hjärta, snabb andning ,svettningar och skakningar.

Kan du svimma av fobin?

Vid blodfobi är det vanligt att svimma. Upp till 75% av alla med hemofobi har någon gång upplevt att de svimmat i kontakt med något kopplat till blod.

Ofta leder direktkontakt eller tanken på blod till en snabb blodtryckshöjning som följs av ett snabbt blodtrycksfall. Symptom på blodtrycksfall kan exempelvis vara kallsvett, ringande i öronen, illamående , hörselbortfall eller synbortfall.

Det snabba blodtrycksfallet kan leda till att du svimmar.

Obehagliga tankar vid fobi för blod

Personer med blodfobi har ofta mycket obehagliga tankar kopplade till vad som skulle hända vid kontakten med blod. Tankarna kan skilja sig från person till person. Tankarna kan upplevas som orimliga av den drabbade men kroppen reagerar som om de var sanna.

Exempel på vanlig tankar är att vara rädd för att svimma, en rädsla för obehaget och en rädsla för att förblöda.

Att vara rädd för att svimma

En av de vanligaste tankarna vid blodfobi är en rädsla för att svimma. Ofta finns en skräck för att tappa kontrollen över kroppen och att uppleva en känsla av maktlöshet

Ett vanligt inslag i dessa tankar är att vara rädd för att svimma inför andra människor och att göra bort sig. Vi möter personer som är rädda för att dömas eller uppfattas som svaga eller konstiga av andra.

Det är förekommer även en rädsla för att skada sig i samband med svimning. Detta kan exempelvis vara i fallet eller att svimma i samband med bilkörning.

Att svimma är en obehaglig upplevelse och kan i vissa fall utgöra en risk. Men för de flesta med blodfobi står ofta rädslan och anpassningarna i livet inte i proportion till den faktiska risken och hur många gånger den drabbade faktiskt svimmat.

Att vara rädd för fysiska sensationer och panik

Många med blodfobi kan vara rädda för att få panik och att inte kunna hantera sina obehagliga reaktioner kopplade till blod. Med andra ord kan det handla om en rädsla för själva rädslan.

Att vara rädd för att förblöda

Vid hemofobi kan det finnas en rädsla för att förblöda eller att bli tömd på blod. Tankarna om att blodflödet inte ska sluta kan även förekomma vid provtagningar eller mindre skador där det inte finns en verklig hälsorisk.

En bild på en gravid kvinna

Problematiska situationer vid hemofobi

För dig med en fobi för blod finns det många situationer som kan upplevas som problematiska. En allmänt hög stressnivå och överraskningar kan göra att situationerna upplevs som mer obehagliga.

Du med blodfobi kan även ofta uppleva ett stort obehag långt innan en situation där du förväntar dig att se blod.

Obehag och undvikande av medicinska ingrepp

Många personer med blodfobi undviker medicinska ingrepp. Ofta kan det leda till ett undvikande under lång tid även om de är viktiga för hälsan.

Generellt sett blir upplevelsen ofta obehagligare av att möta oförstående vårdpersonal.

 • Att ta olika former av blodprov
 • Att ha på sig en blodtrycksmanschett eller ett stasband
 • Att gemomgå operationer
 • Att få sår sydda
 • Att vara med om en förlossning

Att befinna sig sig i sjukhusmiljöer

Många med blodfobi kan uppleva det som obehagligt att vara i vårdmiljöer. Att vara i dessa miljöer kan genomlidas med stort obehag eller undvikas helt:

 • Att befinna sig på vårdcentral, sjukhus eller blodbuss
 • Att besöka någon på sjukhus
 • Att göra sällskap med någon på sjukhus eller vårdcentral
 • Att känna lukten av desinfektionsmedel
 • Att känna lukten av blod
 • Att se personal som bär sjukhuskläder

Skärsår och andra skador

Skärskador och andra blödande sår kan ofta upplevas som mycket obehagliga. Personer med blodfobi kan undvika fritidsaktiviteter där risken för att skada sig upplevs som stor.

Det kan även upplevas som obehagligt skära och hacka mat. En annan påfrestande situation kan vara om andra skadar sig exempelvis om de egna barnen får blödande sår.

En känslighet för beröring av armveck och blodådror

Personer med hemofobi kan ofta uppleva beröring i armveck som obehaglig. Det kan exempelvis vara om personen själv eller någon annan stryker med fingret i armvecket.

Beröring av ytliga och synliga blodkärl kan även kännas obehagligt. Blodprov i armvecket upplevs ofta som den mest obehagliga typen av blodprov.

Att prata om blod, skador och medicinska ingrepp

Många med en fobi för blod kan uppleva samtal om blod som obehagliga i synnerhet detaljerade beskrivningar. Exempel på dessa samtalsämnen kan vara blodprov, skador, förlossningar, sjukdomar som kräver operationer och upplevelser på sjukhus.

Filmer och bilder

Att se på filmer och bilder som innehåller blod leder ofta till ett obehag för personer med blodfobi. Vilka sorters filmer och bilder som upplevs som värst kan variera. Oftast upplevs rinnande och pulserande blod som värre än torkat blod.

Vissa med hemofobi kan uppleva det som obehagligt att gå på bio då de inte vet vad som kommer att dyka upp på duken. Ofta kan dokumenterande bilder och film upplevas som mer obehagliga än exempelvis TV-serier.

Att se andra med plåster och bandage

Vissa med blodfobi kan uppleva det som obehagligt att se andra med plåster och bandage.

Undvikande och säkerhetsbeteenden håller din blodfobi vid liv

Vid en fobi för blod används olika beteenden för att minska obehaget och förhindra att obehagliga, tänkta scenarion inträffar.

Problemet med dessa beteenden är att de förhindrar att orimliga tankar motbevisas.

De gör även att du om och om igen ger dig själv budskapet att blod är farligt.

I KBT kallas dessa beteenden för säkerhetsbeteenden och de bidrar till att hålla fobier vid liv över tid.

 • Att titta bort vid åsynen av blod
 • Att tvinga bort tankar på blod
 • Att be andra att byta samtalsämne
 • Att undvika att skära mat eller skära på ett speciellt sätt
 • Att undvika ord kopplade till blod
 • Att vara mer försiktig än andra för att undvika skador
 • Att se till alltid ha plåster tillgängligt
 • Att skydda armvecken
 • Att undvika beröring i armvecken

Nedan hittar du säkerhetsbeteenden som framförallt är vanliga vid en rädsla för att svimma:

 • Att lägga dig ned med fötterna upp vid milda eller frånvaro av symptom
 • Att dricka mycket vatten
 • Att oftast ha vatten tillgängligt
 • Att distrahera dig själv från de fysiska sensationerna
 • Att öppna fönstret för att få frisk luft eller gå ut
 • Att anpassa kosten mycket för att förebygga att svimma
 • Att lämna sociala situationer vid symptom som påminner om svimning

Läs mer om hur en behandling hos fungerar och anmäl ditt intresse idag!