Getingfobi – Sluta vara rädd för getingar med KBT

 • Behandling med KBT av psykolog
 • Kostnadsfri telefonintervju
 • Ett mottagningsbesök á 4-5 timmar
 • Starkt forskningsstöd: 90% blir bättre
 • Vuxna: 9900 kr – delbetalning upp till 12 mån
 • Barn från 7 år: 1790 kr per timme.

KBT för din fobi för getingar

Nedan kan du läsa om hur vi hjälper dig som är rädd för getingar. Längre ned kan du lära dig mer om vad som kännetecknar en fobi för getingar och vad som gör att rädslan inte går över.

Dina mål är viktigast

Våra behandlingar av getingfobi har ett tydligt fokus på dina mål. Nedan hittar du exempel på mål som vi hjälp andra som varit rädda för getingar att uppnå:

 • Kunna hantera getingar på ett lugnt och kontrollerat sätt
 • Kunna njuta av att vara utomhus på sommaren
 • Kunna äta utomhus sommartid
 • Att inte lära sina barn att vara rädda för getingar
 • Att kunna hantera getingar utan andras hjälp

Hur vi behandlar din getingfobi

Våra KBT-behandlingar av getingfobi börjar alltid med en kostnadsfri telefonintervju. Under intervjun tar vi reda på om vår behandling passar dina behov och kartlägger din rädsla.

Du får sedan på ett kontrollerat sätt steg för steg utmana din fobi för getingar. De flesta börjar med att titta på tecknade bilder av getingar. Målet är att du genom nya upplevelser ska få mer realistiska tankar och lära dig hantera getingar bättre.

Efter besöket får du ett skräddarsytt förbättringsprogram med syfte att hålla dina resultat vid liv. Vi har en telefonuppföljning efter en månad för att se till att du fortsätter utvecklas i riktning mot dina mål.

Kommer behandlingen verkligen hjälpa mig?

De flesta som söker hjälp hos oss har varit rädda för getingar hela livet. Då är det ofta svårt att tro att problemet kan bli bättre.

Behandlingen har en vetenskaplig grund och är utformad för personer med extrem rädsla för getingar. Med KBT-behandling blir 9 av 10 personer bättre med resultat som håller över tid.

Därför rekommenderar svenska myndigheter KBT-behandling vid getingfobi och andra specifika fobier.

En äng. Det lättare att njuta av naturen om du inte är rädd för getingar

Vad är getingfobi?

Det är inte ovanligt att bli lite rädd för getingar när de kommer nära inpå. Vi kan först kalla det för en fobi för getingar när reaktionerna är starka och du känner att det blir en begränsning i livet.

Bin, humlor och bromsar kan även skrämma

För personer som har en fobi för getingar är det inte ovanligt att även vara rädd för bin, humlor och bromsar.

För enkelhetens skull använder vi genomgående ordet geting på den här sidan.

Nej, det är inte ”bara” en geting

Det är inte ”bara” en geting utan din rädsla blir ett riktigt hinder för dig med getingfobi. Det är oftast inte bara getingen som vi kan se som är problemet. Alla situationer där getingar är vanliga kan bli svåra.

Symtom vid fobi för getingar

Två personer med getingfobi kan skilja sig åt. Därför gör vi en grundlig analys av ditt problem innan vi börjar din behandling. Nedan följer exempel på vanliga symtom vid getingfobi.

Starka reaktioner

För personer med getingfobi leder getingar ofta till starka reaktioner. Exempelvis är hjärtklappning, svettningar och panikkänslor vanliga.

Situationer

Personer med en fobi för getingar tycker ofta att situationer där getingar skulle kunna vara är obehagliga.

Här är exempel på situationer du kan undvika helt eller genomlida med obehag:

 • Att se getingar på bild eller på film
 • Att se döda getingar
 • Äta utomhus sommartid
 • Sitta i närheten av öppna fönster
 • Åka bil med öppna fönster
 • Skog och mark
 • Att vara på balkonger
 • Platser där många äter utomhus – t ex djurparker och nöjesfält

Sommaren är värst

De flesta med en fobi för getingar upplever att sommaren är värst. Då är djuren som mest aktiva.

Upplevelsen av getingar

Många som är rädda för getingar upplever de snabba flygrörelserna som oförutsägbara och skrämmande.

Getingens surrande ljud upplevs ofta även som obehagligt. Getingar kan oftast kännas obehagligare om de är flera och om de försöker ta sig ut t ex genom ett stängt fönster.

Lemonad vid ett bord utomhus. Det är lättare att äta utomhus utan getingfobi.

Katastrofartade tankar

Personer med getingfobi är ofta rädda för att bli stuckna och smärtan de då skulle känna. Det är också vanligt med en rädsla för de panikkänslor som getingar kan skapa.

Det är även vanligt att vara rädd för att getingar ska krypa in i kläderna eller en kroppsöppning för att sedan sticka.

Det kan finnas tankar om att getingar är ute efter att söka upp en och attackera.

Personen som är rädd för getingar förstår att dessa tankar och reaktioner är orimliga men kan inte hjälpa sig

Säkerhetsbeteenden – därför går getingfobi inte över

Personer med getingfobi kan bete sig på ett visst sätt för att skydda sig mot getingar.

I KBT kallas de här beteenden för säkerhetsbeteenden.

De gör ofta fobin mer hanterbar för stunden men gör även så att de skrämmande tankarna inte kan motbevisas. Detta gör att din getingfobi hålls vid liv över tid.

Exempel på skyddande beteenden:

 • Att söka av miljöer efter getingar
 • Att fly när det kommer en geting
 • Att undvika att äta och dricka söta saker utomhus
 • Att undvika att köpa blommor
 • Att be andra om hjälp för att få bort getingar
 • Att undvika att ha öppna fönster sommartid
 • Att fråga andra om det är mycket getingar i en viss miljö
 • Att undvika att lägga sig ned utomhus, t ex på en gräsmatta
 • Att se till att det finns en flyktväg i situationer där getingar kan dyka upp
 • Att bära täckande kläder för att undvika stick
 • Att använda insektsmedel eller insektsfångare
 • Att lyssna efter det surrande ljudet

Här kan du läsa om hur det går till när vi hjälper dig att sluta vara rädd för getingar.