Bota fågelfobi – behandling av ornitofobi

 • Få hjälp av psykolog med KBT-inriktning
 • Kostnadsfri telefonintervju á 90 min
 • 4-6 timmar uppdelt på 1 eller två tillfällen.
 • Uppföljning över telefon á 30 min
 • Stöd i forskningen – 90% blir bättre
 • Vuxna: 9900 kr
 • Barn från 7 år: 1790 kr timmen
 • Räntefri delbetalning

Behandling för din fågelskräck

Läs om hur du med fågelfobi kan få hjälp av KBT-behandling. Du kan även lära dig om vad som kännetecknar fågelfobi och varför den inte går över.

Fokus på det liv du vill leva

Våra behandlingar av fågelskräck är inriktade på det du upplever som begränsande i livet. Vanliga mål som vi sätter upp med klienter med en fobi för fåglar är att:

 • Känna sig lugnare när fåglar är i närheten
 • Att kunna slappna av utomhus och på stan
 • Ha energi över till det som är meningsfullt
 • Hantera situationer med fåglar kontrollerat och självständigt
 • Kunna njuta av sjö och hav

KBT för ornitofobi – hur går det till?

En behandling av ornitofobi bygger på en analys av dina tankar, känslor och beteenden. Du får sedan stegvis bemästra din fobi för fåglar. Ett vanligt första steg vid fågelfobi är att titta på bilder.

Efter besöket får du övningar för att förbättra dina resultat ännu mer. Vi gör en telefonuppföljning efter några veckor för att höra att du fortsätter utvecklas i linje med dina mål.

Är behandlingen effektiv?

De flesta som söker sig till oss har haft sin ornitofobi länge. Många har svårt att tro att det går att bli bra.

Våra behandlingar är utformade för dig med en extrem fågelfobi. Svenska myndigheter rekommenderar KBT för behandling av fågelskräck och andra djurfobier.

Två kvinnor på en bänk vid vattnet efter fågelfobi behandling

Vad är fågelfobi?

Många kan känna sig rädda för fåglar ibland. Det kan först kallas en fobi för fåglar när din rädsla är orimligt stark och begränsar dig i livet.

Andra kan ha svårt att förstå

Har andra frågat varför du är så rädd för fåglar? De med en riktig fobi för fåglar kan ofta känna att omgivningen inte förstår hur starkt obehag djuren väcker.

Symtom vid ornitofobi

Inför en behandling av fågelfobi gör vi en bedömning av just din rädsla. Ornitofobi innefattar kroppsliga reaktioner, problematiska situationer, katastroftankar och skyddande beteenden som du kan läsa om nedan.

Kroppen reagerar med rädsla och ångest

Situationer kopplade till fåglar kan leda till känslor som påminner om panik.

Situationer

För dig med fågelskräck är det inte bara själva mötet med fågel som är jobbigt. Alla situationer där fåglar kanske skulle kunna dyka upp kan genomlidas med obehag eller så undviks dessa helt. Nedan följer några exempel:

 • Fåglar på bild eller på film
 • Uppstoppade fåglar
 • När fåglar flyger ovanför
 • Att vara nära sjöar och hav
 • Att röra sig i skog och mark
 • Parker
 • Att ha picknick
 • Torg
 • Äta på uteserveringar

Fåglar vid fågelskräck

Fåglarna upplevs ofta som oförutsägbara och de är ofta ännu obehagligare när de är i luften. Många är rädda för att bli skadade av näbbar och klor.

Fåglar som ofta upplevs som skrämmande är duvor, fiskmåsar, skator, kråkor men även andra fåglar.

Katastroftankar vid ornitofobi

Du med fågelfobi kan ofta vara rädd för att fysisk kontakt med fåglar ska leda till allvarlig skada. Många kan vara rädda för att bli påflugna och attackerade av näbbar och klor.

Den med fågelskräck förstår ofta att dessa tankar inte är rimliga men reagerar ändå med panikkänslor.

Beteenden – därför går Ornitofobi inte över

Du som har en fobi för fåglar använder dig ofta av beteenden som förhindrar att dina värsta katastroftankar ska bli sanna.

Dessa säkerhetsbeteenden gör fågelfobin lättare att hantera på kort sikt men gör att dina katastroftankar aldrig kan motbevisas. Din rädsla för fåglar går därför inte över.

Exempel på dessa kan vara att:

 • Undvika eller skynda dig i situationer kopplade till fåglar
 • Scanna eller söka av omgivningen efter fåglar
 • Undvika att titta på fåglar eller inte släppa dem ur sikte
 • Be andra om hjälp i situationer kopplade till fåglar
 • Skydda huvudet och ansiktet på olika sätt
 • Ducka och gömma dig i närheten av fåglar
 • Undvika att äta mat utomhus
 • Att skrämma bort fåglar med t ex fågelskrämmor

Läs mer om hur vi hjälper dig med din fågelskräck här.