KBT-behandling för din fobi - man med utsträckta armar på höjd

KBT i Stockholm – Behandling av din fobi

 • Mottagning specialiserad på fobier
 • Få hjälp av leg. psykolog
 • För vuxna och barn från 7 år
 • Starkt vetenskapligt stöd
 • Kostnadsfri telefonbedömning
 • Räntefri delbetalning upp till 12 mån

Vi är specialister på fobier och rädslor

Afobia är en mottagning i Stockholm specialiserad på att hjälpa dig med extrema fobier och rädslor.

Du får hjälp av psykologer specialiserade på KBT-behandling av specifika fobier och social ångest.

Dina mål är viktigast

I din KBT-behandling fokuserar vi på dina mål och det som är viktigt för dig. Mål som vi satt upp med tidigare klienter har varit att:

 • Leva ett friare liv
 • Njuta av livet fullt ut
 • Ha mer energi över till det som är viktigt
 • Vara mer självständig
 • Inte föra över fobier till sina barn

KBT-behandling rekommenderas för fobier

Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) rekommenderar KBT-behandling vid specifika fobier och social ångest. Läs mer här.

Vad är en fobi?

En fobi är en orimligt stark rädsla för ett visst objekt eller en situation. Det är vanligt att situationer där du kan tänkas utsättas för din fobi genomlids med stort obehag men oftare undviks dessa helt.

Få förstår hur obehaglig situationen är för dig som utsatt. Det kan göra det pinsamt att berätta för andra om hur du känner. Fobier leder ofta till att du begränsar dig och inte lever ditt liv som du verkligen vill.

Bota din fobi - leende kvinna

Fobier går att bota

KBT-behandling är ett snabbt och effektivt sätt att bota eller lindra din fobi. Utifrån en vetenskaplig grund hjälper vi dig att kartlägga och analysera din rädsla. Du får hjälp att bemästra det du är rädd för på ett gradvis och kontrollerat sätt.

Vad orsakar fobier?

Det finns flera saker som kan ha bidragit till att din fobi utvecklats. Du kanske tidigare har varit med om en ångestfylld situation kopplat till det som skrämmer dig.

Det kan även vara så att du observerat att någon annan uttryckt rädsla för situationen eller objektet.

Det kan räcka med att du någon gång hört eller läst något som gjort dig rädd. Fobier är även till viss del ärftliga.

Behandling för fobi - kvinna i högt gräs

Fobier och evolutionen

Vi får ofta rädslor som hade hjälpt oss att överleva i den miljö där människan utvecklades.

Våra släktingar på stenåldern som lättare blev rädda för djur, höjder och andra faror hade en större chans att överleva.

Jämför det med grottmänniskan som orädd sprang ut i mörkret. Det är mindre sannolikt att den personen kunde föra sina gener vidare.

Varför går inte fobier över?

Utan hjälp lever många med sina fobier livet ut. Det beror på att det finns ett starkt undvikande av källan till din fobi.

Över tid så brukar fler och fler situationer undvikas vilket gör att fobin växer. KBT-behandling är ett effektivt sätt att bryta denna onda spiral.